IDTTL Handicap Score Sheet

Home Team:Away Team:
PlayerHandicapPlayerHandicap
AX
BY
CZ
Playing OrderStart ScoreFinal ScoreRunning Total
HomeAway
A v X
B v Y
C v Z
A v Y
B v Z
C v X
A v Z
B v X
C v Y
A & B v X & Y
A & C v X & Z
B & C v Y & Z
A v X
B v Y
C v Z
A v Y
B v Z
C v X
A v Z
B v X
C v Y
Final Score:
Home Captain Sig:Away Captain Sig: